OVAKO TO RADIMO

Znate li kako stvaramo novi proizvod? Prvo nastane ideja za novi proizvod. Tada počnemo crtati po papiru... od crteža stvaramo kolaž. Pa tako napravimo otprilike 10-15 varijanti. Obično se odlučimo za prvu varijantu. Naravno. Nakon toga izrađujemo nacrte boce, čepa, etikete, kartona.. Radimo puno različitih osnovnih recepata za tekućinu dok se ne složimo oko najboljeg. Tada radimo 15-20 nijansi te najbolje tekućine... teška se srca odlučimo za jednu jer nam se zapravo sviđaju barem tri. Narednih 20-ak dana provedemo pišući info materijale o samom proizvodu. Ovaj dio nam je posebno izazovan jer trebamo sažeti u 5 rečenica sve što znamo i osjećamo o proizvodu.

Cjelokupan proces stvaranja novog proizvoda kod nas traje između 6 i 18 mjeseci. Nakon toliko dana opsesivnog rada, možete li zamisliti kako se osjećamo kada ga ugledamo na polici dućana?