OPĆI UVJETI

Uvjeti kupovine i korištenja web stranice nimco.hr

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://www.nimco.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica https://nimco.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Nimco brands & liqueurs d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nimco).

Kontakt

Nimco brands & liqueurs d.o.o.
Športska 1, 10437 Bestovje
E-mail: info@nimco.hr
Telefon: +385 1 3096 707
(Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Uvjeti kupovine

Nimco.hr je platforma putem koje tvrtka Nimco brands & liqueurs d.o.o. prodaje proizvode iz svog asortimana. Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i Nimco-a u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, naćin plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Nimco platforme i on-line kupovine.

Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://nimco.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, od drugog dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete. Za postupanje suprotno ovim odredbama Nimco ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Nimco može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, Nimco ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

Način plaćanja

Nimco omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta ili prilikom preuzimanja: 

 1. Gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja prilikom preuzimanja (“pouzećem”) omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same isporuke na navedenoj adresi. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Naknada za plaćanje pouzećem

 1. Virmanski ili internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo vašu ponudu za kupnjom. (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan)

Dostava

Dostava se vrši na području Hrvatske i ostalih članica EU. Kupljeni proizvodi dostavljaju se Hpekspres-om Hrvatske Pošte koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku uključujući i mala mjesta i udaljene otoke. Ukoliko kupujete više artikala plaćate samo jednu dostavu, odnosno cijena se računa po ukupnoj težini svih proizvoda u paketu. Cijena dostave ovisi o izboru kurirske službe te o ukupnoj težini proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, koje je isti vratio Nimco brands & liqueurs d.o.o. bez isporuke kupcu i sl.) Nimco brands & liqueurs d.o.o. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.   

Ukoliko ne želite plaćati troškove dostave, kupljene proizvode možete preuzeti i osobno na adresi Nimco brands & liqueurs d.o.o., Športska 1, 10437 Bestovje, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

NAVESTI CJENIK DOSTAVE

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Nimco brands & liqueurs d.o.o., Športska 1, 10437 Bestovje ili elektroničkom poštom na adresu prodaja@dalmatino.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac (link). Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Potrošač/korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Nimco o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Sukladno članku 75. stavku 3. u vezi s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, umanjenje vrijednosti robe do kojeg dolazi rukovanjem, korištenjem, sastavljanjem/rastavljanjem, preoblikovanjem i drugom upotrebom, utječe na pravo na jednostrani raskid ugovora. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neotvorene i neoštećene robe, u originalnoj ambalaži, osim u slučaju izrijekom navedenih iznimaka.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

Reklamacije i povrat naručene robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:       

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Reklamaciju ćemo uvažiti ukoliko ste prilikom zaprimanja proizvoda primijetili da je proizvod na bilo koji način oštećen te o tome odmah obavijestili dostavljača, kao i u slučaju da smo poslali proizvod kojeg niste naručili.

Reklamaciju nećemo uvažiti ukoliko nas o eventualnom oštećenju primljenog proizvoda obavijestite drugi dan ili čak nekoliko dana nakon zaprimanja paketa.

Ukoliko je reklamacija uvažena, potrebno je neoštećeni i neotvoreni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojima je proizvod bio originalno isporučen.

Reklamacije zaprimamo putem mail adrese prodaja@dalmatino.com ili poštom na adresu Nimco brands & liqueurs d.o.o., Športska 1, 10437 Bestovje.

Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama Nimco-a, putem pošte ili elektroničke pošte. Nimco je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. Nimco će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Nakon što Nimco potvrdi primitak proizvoda, koji je predmet reklamacije, kao i utvrdi nedostatak/ oštećenje na istom, izdaje nalog za povrat novčanih sredstava prema kupcu ili potvrđuje isporuku ispravnog proizvoda.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Sukladno članku 403. Zakona o obveznim odnosima kao kupac dužni ste primljenu robu/proizvod na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti nas u roku od 8 dana.

Uporaba i zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti (link) sastavni je dio Uvjeta korištenja te određuje upotrebu informacija koje će Nimco zaprimiti od vas kada posjetite Nimco internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Nimco korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski. Kao registrirani korisnik Nimco-a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). Nimco savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti Nimco. Nimco ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na https://www.nimco.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://www.nimco.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju Nimco-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

Nimco je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://www.nimco.hr ili postupa protivno prisilnim propisima. Nimco, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Nimco će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

Nimco ne odgovara:

 • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora
 • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://www.nimco.hr u svakom trenutku
 • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
 • za zakonitost korištenja stranice https://www.nimco.hr od strane trećih osoba
 • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://www.nimco.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
 • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://www.nimco.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
 • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://www.nimco.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://www.nimco.hr niti podupiranja takvih stranica od strane Nimco-a.

Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama. Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći u potpunosti koristiti stranicu https://www.nimco.hr jer bez istih nije moguće izvršiti bez korištenja istih. Više o politici kolačića može saznati na Politika privatnosti.

Povoljnije pravo

Ukoliko bi bilo koje pitanje uređeno ovim Uvjetima bilo za potrošača povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijenit će se takva povoljnija odredba.

Promjene uvjeta

Nimco brands & liqueurs d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://www.nimco.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. Nimco brands & liqueurs d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost suda

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://www.nimco.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 31.03.2021.