POLITIKA PRIVATNOSTI

Sadržaj (brzi linkovi)

Politika o privatnosti korisnika

Namjena ove politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje internetskih stranica https://www.nimco.hr i https://dalmatino.com s namjenama i pravnom podlogom za obradu osobnih podataka od strane Nimco brands & liqueurs d.o.o., Športska 1, 10437 Bestovje (u nastavku: Nimco).

U Nimco-u cijenimo vašu privatnost i zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka), Konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19), itd.).

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Nimco zaprimiti od vas kada posjetite Nimco-ove internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Nimco korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka Nimco brands & liqueurs d.o.o., Športska 1, 10437 Bestovje.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi dpo@nimco.hr.

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Nimco, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti, prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);
 • kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s Nimcom (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s Nimcom (internetska stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdanog računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacije proizvoda;
 • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavatelja;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igara ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

Nimco ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu (npr. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, sudjelujete u nagradnoj igri, itd.) ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili Nimco za obradu ima zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem Nimco čuva sakupljene podatke, je detaljnije objašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka ove Politike.

Namjena obrade i temelj za obradu podataka

Nimco prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi
 • zakonski (legitimni) interes
 • privola pojedinca tj. kupca

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s Nimcom, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke.

Primjerice ukoliko sa Nimcom ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresu za dostavu, telefonski broj) Nimco neće biti u mogućnosti sklopiti s vama Ugovor o prodaji robe na daljinu, tj. narudžbu proizvoda i shodno tome neće moći isporučiti proizvod(e) jer neće imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku.

Namjena obrade podataka

Detaljno obrazloženje

Otvaranje korisničkog računa

Za korištenje Nimco platforme i naručivanje putem iste može se registrirati kao Korisnik. Za registraciju su potrebni sljedeći Osobni podaci – e-mail adresa, korisničko ime i lozinka za pristup stranici.

Sklapanje ugovora na daljinu

Za sklapanje Ugovora na daljinu, potrebno je ispuniti podatke za dostavu proizvoda (ime, prezime, adresa za dostavu, telefonski broj, e-mail). Korisnik može dostaviti potvrdu plaćanja ili može pričekati da uplata bude vidljiva na računu tvrtke.

Obrada na temelju legitimnog interesa

Nimco može podatke obrađivati i na temelju legitimnog interesa, koji su potrebni za bolje pružanje usluga, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U primjeru upotrebe zakonskog interesa Nimco će uvijek postupiti sukladno Općenitoj uredbi o zaštiti podataka.

Namjena obrade

Detaljno obrazloženje

Općenita statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžbi, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije.

 • Pratimo koliko kupaca ponavlja narudžbe, koliko često i u kojoj vrijednosti
 • Pratimo općenite statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično
 • Pratimo odazive na elektronsku poštu i različite marketinške poruke (Društvene mreže, Portali, internetski oglasi) i na temelju toga optimiziramo naše oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome, kada i kako oglašavati).
 • Ova vrsta statističkog praćenja pomaže nam optimizirati poslovanje i oglašavanje te temeljem toga korisnicima možemo ponuditi bolje proizvode i usluge.

Podaci o vašim prijašnjim narudžbama

Ukoliko kontaktirate Nimco korisničku podršku naši djelatnici mogu imati pristup vašim prijašnjim narudžbama i povijesti narudžbi, kako bi vam mogli ponuditi bolju uslugu.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti na linku: https://nimco.hr/centar-privatnosti

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevara

Temeljem svog legitimnog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama na daljinu, s ciljem identificiranja kupaca koji nadprosječno naručuju proizvode s opcijom plaćanja prilikom preuzimanja, a zatim te proizvode ne preuzmu, čime nam nastaje poslovna šteta koju želimo spriječiti.

Kada takve kupce identificiramo, onemogućujemo im naručivanje proizvoda s plaćanjem prilikom preuzimanja, no još uvijek im je omogućeno naručivanje proizvoda s plaćanjem unaprijed putem virmana.

Automatsko e-mail komuniciranje s Korisnikom temeljem nedovršene narudžbe

Temeljem svog legitimnog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu dodali proizvode, a narudžbu nisu završili, povremeno pošaljemo e-mail obavijesti vezanu uz neizvršenu narudžbu, s ciljem nuđenja pomoći ili informacija.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti na linku: https://nimco.hr/centar-privatnosti

Prilagođeno komuniciranje (preko e-maila, SMSa, obavijesti preko internetskog pretraživača, informacija na internetskoj stranici, društvenim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajima

Povremeno svojim Korisnicima predstavljamo prikladne ponude, popuste i druge sadržaje, koji bi mogli biti zanimljivi temeljem vaših prijašnjih interakcija.

Za to koristimo sljedeće vaše podatke:

 • Demografski podaci (spol, datum rođenja, tj. starost, adresu)
 • Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj narudžbi)
 • Pregledane stranice (pregled pojedinih proizvoda ili sadržaja koji mogu pokrenuti slanje prilagođenih obavijesti)
 • Vaši odazivi (otvaranje obavijesti, klik na poveznicu, narudžba) na različite obavijesti koje vam šaljemo.

Ne koristimo bilo kakvo automatsko profiliranje, već samo odabiremo prikladan izbor primatelja za pojedine obavijesti. Pri tome se nikada ne fokusiramo na podatke pojedinaca, već izvodimo agregatnu obradu većih skupina.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti na linku: https://www.nimco.hr/politika-privatnosti

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Nimco prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada date izričitu privolu tj. suglasnost:
 • kako bi vam omogućili upotrebu vašeg Nimco korisničkog računa i kupovinu na internetskim stranicama http://nimco.hr, te u svrhu tehničke administracije na Nimco internet stranici,
 • kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internet stranici http://nimco.hr i na vašem korisničkom računu/profilu kojeg vam Nimco osigurava,
 • pripremu i slanje personaliziranih e-mail poruka, samo ukoliko ste se pretplatili na primanje promotivnih e-mail poruka
 • slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, redovne pošte kada ste tome dali suglasnost,
 • sve druge specifične namjene s kojima ste suglasni u svrhu poslovanja s http://nimco.hr

Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti

Temeljem vaše suglasnosti za primanje personaliziranih e-mail ili SMS obavijesti Nimco će vas obavještavati o posebnim ponudama, promocijama, akcijama i drugim posebnim ponudama. Kako bi osigurali da primate samo one ponude koje su vama zanimljive, omogućili smo korisnicima da definiraju područja interesa za koja žele primati promotivne obavijesti. Da bi za vas kreirali najbolje ponude, možemo koristiti neke od sljedećih osobnih podataka:
 • Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa)
 • Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi)
 • Interesi (ukoliko ispunite upitnik o vašim interesima – LINK NA TO – slati ćemo vam promotivne materijale samo za kategorije proizvoda za koje ste izričito označili da želite primati (primjerice ako želite primati obavijesti isključivo iz kategorije GIN, tada ćemo vam slati promotivne mailove samo o proizvodima iz kategorije GIN, dok ostale obavijesti npr. o LIKERIMA nećemo slati na vašu e-mail adresu)
 • Ponašanje na Nimco internetskim stranicama (pregled pojedinih proizvoda ili kategorija proizvoda, dodavanje proizvoda u košaricu, internetske transakcije)
 • Vaši odazivi (otvaranje poruka, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo
Temeljem vašeg izbora u šaljemo vam personalizirane promotivne poruke:
 • Samo one kategorije proizvoda za koje ste iskazali interes i potvrdili njihovo primanje u postavkama profila
 • Izdvojene ponude za redovne kupce (Redovni kupci češće primaju posebne ponude rezervirane samo za njih)
Ukoliko se u bilo kojem trenutku predomislite, i više ne želite primati Nimco promotivne poruke ili želite ažurirati svoj profil i izmjeniti/nadodati popis kategorija koje vas zanimaju to u svakom trenutku možete podesiti putem linka nimco.hr/politika-privatnosti

Čuvanje osobnih podataka

Nimco će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu nimco.hr, kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje su dostupne, kako bi vam prodavatelj mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje Nimco obrađuje na osnovi zakona, čuva ih u okviru zakonski određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje Nimco obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, čuva ih u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Nimco-a dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Nimco čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje Nimco obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, čuva ih trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Nimco će obrisati prije prekida privole od strane pojedinca samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. u slučaju da Nimco prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisat će sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Nimco bi izbrisao te podatke čak i ako je pojedinac dao privolu za obradu osobnih podataka za namjenu kluba pogodnosti i tu privolu nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon.

Namjena obrade

Rok čuvanja

Komuniciranje s vama u vezi osiguravanja naših usluga te odgovaranja na vaše upite

Godinu dana od zaključka komunikacije

Sklapanje i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora

5 godina od izvršavanja ugovora

Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima preko e-mail-a, SMS-a, telefonski ili poštom

Do prekida

Pregled vaših prijašnjih narudžbi i drugih podataka od strane naših djelatnika u pozivnom centru s namjenom nuđenja bolje usluge i boljih ponuda

Do prekida

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevara

5 godina od početka obrade

Osnovno prilagođeno komuniciranje (preko e-maila, SMSa, telefonskih poziva, pošte, obavijesti preko pretraživača, informacija na internetskoj stranici, društvenih mreža) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajima

Do prekida

Automatsko e-mail komuniciranje s korisnikom na osnovi njegovog tj. njezinog početka online procesa kupovine

Do prekida

Upotreba online računa

Do prekida

Pristup do posebnih informacija na internetnoj stranici

Do prekida

Marketinško komuniciranje s upotrebom profiliranja korisnika

Do prekida

Upotreba Facebook alata za oglašavanje Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagođena publika”)

Do prekida

 

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac upoznati ste i slažete se s time da Nimco može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obraditeljima podataka). Ugovorni obraditelji podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Nimco dijeli određene podatke su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • dostavne službe
 • administrator IT sistema
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • ponuditelji slanja e-maila (Mailchimp)
 • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

Nimco neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Nimco ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici i nećete moći izvršiti registraciju na stranicu nimco.hr niti izvršiti kupovinu.

Ako ste se pretplatili na primanje promotivnih poruku, i predomislite se, uvijek se možete odjaviti slanjem zahtjeva za zaborav osobnih podataka voditelju obrade podataka.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski se bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Nimco koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije moguće koristiti stranicu nimco.hr jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u košaricu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhu poboljšavanja kvalitete usluge).

Postavke kolačića možete definirati u svom internet pregledniku, uz napomenu da isključivanjem osnovnih kolačića stranica nimco.hr neće raditi, nećete moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u košaricu, registrirati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pregledniku.

Više o kolačićima na linku: Politika kolačića

Sigurnost

Nimco poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Za sigurnost osobnih podataka izvodimo organizacijske i tehničke mjere, poput:

 • obrazovanja zaposlenih;
 • nadzor nad zaposlenima i redoviti pregledi djelovanja pojedinih zaposlenih;
 • pažljiv izbor i nadzor ugovornih obrađivača;
 • sigurnosno kopiranje elektronsko čuvanih podataka;
 • redovito održavanje i ažuriranje računalne opreme;
 • prihvaćanje odgovarajućih internih pravilnika i uputstva o osiguranju osobnih podataka.

Promjene

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Datum posljednje objave: 31.03.2021.